در این ایام که شاید بیش از دو سوم ملت گرفتار گرانی های افسار گسیخته اند 

همزمان با خواب مجلسیان، روحانی بجای پاسخگویی و آرامش بخشی به اقتصاد 

کماکان به گفتار درمانی و ایجاد حواشی و بدلیجات سازی ادامه می دهد. 

و دولت بنفشی که بارها وعده های رنگین و تضمین های بلند و بالا نسبت به برجام 

داده بود به حدی که رئیس دولت راستگویان گفت برجام را خدا آورده است، 

و آب خوردن ملت را به آن گره می زد و روز شمار ضرر تاخیر برجام می زدند 

اما اکنون وزیر خارجه و اعضای دولت اغراض اقتصادی برجام را انکار می کنند. 

و باز دارد همان بازی، درباره توابع برجام و fatf و پالرمو و .. تکرار می شود 

هشت وزیر به رهبری عزیز نامه می نویسند تا جام زهر دیگری به او بنوشانند. 

و لذا ملت و مسئولین دلسوز نباید دوباره منفعل شوند و تن به ترکمانچاه دیگری بدهند. 

منبع : من حلقه ام و راه به میخانه ندارم |فرافکنی و ایجاد حواشی و بدلیجات سازی از فنون سیاست است.
برچسب ها : برجام ,دولت ,بدلیجات سازی ,ایجاد حواشی